PAYLAŞ

Küresel değerlerin ön plana çıkması, teknolojik gelişmelerin hızlanması insanlar üzerinde hızlı değişimlere neden olmuş ve bunu sonucunda toplumlar değişmiş ve yeni toplumlar oluşmuştur.

Bilgisayar ve telekomünikasyon alanındaki hızlı değişim, bilgisayarlar arasındaki hızlı veri aktarımı yeni bir dünyanın kurulmasına neden olmuştur.

İnsanların bilgi üretebildiği, üretilen bilgilerin alınması ve paylaşılması aynı zamanda bunun hızlı bir şekilde olması büyük kolaylık sağlamaktadır. İnternetin toplumsal olması farklı ülkelere erişim kolaylığı getirmesi klasik yaşama biçimlerini, değer ve yargıları değiştirmiş; hayatımıza kolaylıklar, yenilikler ve yeni sorunlar getirmiştir.

Yaşanan bu dönem insanlar arasında değişikliklere yol açmış ve “dijital yerli“, “dijital göçmen“ diye adlandırılan toplumların oluşmasına neden olmuştur.

Dijital yerliler kimdir?

Direkt internet çağı içerisinde doğmuş kişilerdir. Teknolojiye yabancı değil bilakis onunla iç içe olan kişilerdir. İnternetin olmadığı bir dünya düşünemezler. Teknolojinin bir ihtiyaçtan çok gündelik hayatın gerekliliklerinden biri olduğunu düşünürler. Bu dijital dünyada kendine özgü dilleri ile yer alan dijital yerliler, günümüzün teknolojisi ile dünyaya gelmiş ve günlük işlerini bile internet ortamında halletmektedirler.

Dijital yerliler kolayca yeni teknolojik aletlere uyum sağlayan, onları etkili kullanan, kullanırken bozmaktan çekinmeyen ve sorunların çözülmesi için cihazın sadece kapatılıp açılması gerektiğini bilen kişilerdir.

Dijital göçmenler kimdir?

Doğdukları dönemde internet teknolojisi bulunmayan ve internetle ergenlik dönemi sonrası tanışmış kişiler dijital göçmenlerdir. Teknolojik aletleri etkili kullanamayan ve bunları öğrenirken güçlük çeken, teknoloji okur-yazarlığı dijital yerlilere göre daha az gelişmiş olan kişilerdir. Teknolojiyi genelde bilgi edinmek için kullanırlar. Fakat son zamanlarda internetin zorunluluk haline gelmesiyle eğlence, sosyallik, oyun gibi amaçlarla da kullanabiliyorlar.

Değişime uzak kalan kişiler olarak nitelendirilen dijital göçmenler; basılı eserleri, yayınları daha fazla tercih etmektedirler.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.